Meny
Meny

Utbud

Gym

Gruppträning

Personlig träning

Massage

Gravid/mammaträning

Utbildning

Barn- och ungdomsträning

Seniorverksamhet

Tennis

Sjukgymnastik

Uppgifter om Gerdahallens medlemmar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Om du som medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Gerdahallen kan du få det av Gerdahallen. Våra medlemmar kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Våra medlemmar har rätt att vända sig till Gerdahallens kundservice och be att uppgifter som avser hen raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om överträdelse av våra ordningsregler begås kan medlemmen bli permanent spärrad, detta kan medföra att vi sparar nödvändiga uppgifter.

Uppgifter om Gerdahallens medlemmar lämnas inte ut till tredje part om det inte är nödvändigt till följd av lagstadgad skyldighet eller för att tillhandahålla tjänster till medlemmen som t.ex. tryck och distribution av marknadsföring.

Gerdahallen förbehåller sig har rätten att ändra villkoren, medlemmarna kommer då att bli informerade om detta.

Barn under 13 år behöver målsmans medgivande för att bli registrerade på Gerdahallen.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vårt café eller shop, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Gerdahallens tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Gerdahallen – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Gerdahallen.
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

• Fotografi vid tecknande av medlemskap

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

Om du har frågor kring GDPR vänligen maila dataskydd@gerdahallen.com

Om du vill få reda på vilka uppgifter vi har om dig vänligen fyll i begäran av registerutdrag och lämna in till vår kundservice alternativt maila dataskydd@gerdahallen.com

Läs vår dataskyddspolicy här!