FAQ

Du kan köpa ett 10-kort i kundservice eller online.

Det året du fyller 12 år får du träna utan vuxens sällskap på våra pass. I sällskap med utsedd vuxen person får du även träna i gymmet.

I gymmet får du träna utan vuxens sällskap från och med det år du fyller 15.

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp online inom 14 dagar efter mottagandet.

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta ehandel@gerdahallen.com eller kom in till kundservice så hjälper vi dig.

Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Gerdahallen arbetar aktivt för att vara en träningsanläggning fri från doping. Doping är inte förenligt med idrottens och samhällets grundläggande principer och är därmed inte välkommen hos oss. Vidare står vi för en ren och hälsosam träning utan dopingpreparat, alkohol och narkotika.

Vår definition av dopingmedel är densamma som idrottens antidopingreglemente samt Lagen om förbud mot dopingmedel. Vi samarbetar med polisen i vårt antidopingarbete.

Ladda gärna ner vår app från App Store eller Google Play. Appen heter Gerdahallen. I appen kan du boka pass, kurser, massage, köpa träningskort mm.

Du loggar in i appen med:
Användarnamn: Din epost
Lösenord: Ditt födelsedatum (ÅÅMMDD).

Endast vid mycket speciella fall sker återbetalning av kort. Kontakta kundservice vad som gäller just i ditt fall.

Allmänt

Ett autogiroavtal är en löpande månadsbetalning som sker i förskott för kommande månad och dras från kundens bankkonto.

För att kunna teckna ett autogiroavtal måste kunden legitimera sig med fullständigt svenskt personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN), vara minst 18 år och ha ett svenskt bankkontonummer samt registrera en e-postadress hos Gerdahallen.

Om dragningar för autogirot ska ske från en annan persons konto, måste den personen närvara vid köpet och kunna legitimera sig och bli registrerad.

Genom signering av ett medgivande till betalning via Autogiro medger betalaren (kunden) att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare (Gerdahallen) på viss dag (förfallodagen) via Autogiro.

Information om betalning

Första betalningen görs alltid vid uppläggning av ett autogiroavtal och beloppet motsvarar det antal dagar som återstår till första möjliga dragning från kundens konto. Beloppet varierar beroende på vilket datum som avtalet tecknas.

Tecknas avtalet före den 15:e i månaden betalar kunden för de dagar som återstår av månaden. Tecknas avtalet efter den 15:e i månaden betalar kunden för de dagar som återstår av månaden samt hela nästkommande månad.

Betalning sker i förskott, den 27:e varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter medgivandets undertecknande.

Två försök görs den närmaste bankdagen efter förfallodagen om täckning saknas på kontot på förfallodagen. Träningskortet blir spärrat för inpassering tills betalning kommit Gerdahallen tillhanda. Obetalda skulder dras vid kommande dragningar om täckning finns på kundens konto vid dragningstillfället. Skuld som ej är fakturerad kan betalas i kundservice på Gerdahallen.

Om betalaren ensidigt avslutar sin giroöverföring via sin bank, är detta att betrakta som ett avtalsbrott. Betalaren är då skyldig att betala avgiften för den kvarvarande avtalstiden som betalaren förbundit sig till i avtalet med Gerdahallen. Kortavgiften för hela den kvarvarande perioden förfaller omedelbart till betalning. Träningskortet får inte användas under den kvarvarande avtalstiden förrän hela det kvarstående beloppet, samt eventuell administrativ avgift kommit Gerdahallen tillhanda.

Efter tre uteblivna autogirodragningar faktureras totalsumman för träningskortet plus fakturaavgift och träningskortet sägs upp vid bindningstidens slut. Gerdahallen förbehåller sig rätten att påföra faktura- och påminnelseavgift. Upprepad utebliven betalning medför rätt för Gerdahallen att neka betalaren att ingå ett nytt autogiroavtal.

Gerdahallen förbehåller sig rätten att tillämpa inkassoförfarande om betalaren bryter mot avtalets betalningsregler eller uteblir med betalning. 

Månadsavgift

 • Månad Fast (bindningstid 12 månader)– Om betalaren är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen senast 30 dagar innan bindningstiden går ut. Autogiro med det rabatterade priset förlängs då till det datum som uppvisas. Annars övergår priset till ordinarie pris.
 • Månad Flex – Om betalaren är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen senast en vecka innan datumet för intyget går ut. Annars övergår priset till ordinarie pris.

Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar för träningskort under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Information om prisändring lämnas via e-post minst 30 dagar före den träder i kraft.

Uppsägning

Uppsägning gäller enbart per hel kalendermånad, eftersom autogiro är en löpande månadsbetalning som sker i förskott. Ett avtal som inte sägs upp fortsätter att löpa utan bindningstid.

Uppsägning görs i Gerdahallens app under Mina sidor Abonnemang; klicka på den gröna fyrkanten och sedan på Säg upp abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

 • Månad Fast (bindningstid 12 månader)– Uppsägning kan ske efter bindningstiden slut, dock senast den 20:e i innevarande månad.
 • Månadskort Flex – Uppsägning kan ej ske samma månad som autogirot tecknas. Därefter kan uppsägning ske dock senast den 20:e i innevarande månad.

 

Information gällande Autogiro Flex 

Om betalaren är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen efter sex månader. Autogiro med det rabatterade priset förlängs då i sex månader. Annars övergår priset till ordinarie pris.

Frysning beviljas endast vid sjukdom/skada mot uppvisande av läkarintyg.

Uppsägning gäller enbart per hel kalendermånad, eftersom autogiro är en löpande månadsbetalning som sker i förskott. Ett avtal som inte sägs upp fortsätter att löpa utan bindningstid.

Uppsägning görs i Gerdahallens app under Mina sidor Abonnemang; klicka på den gröna fyrkanten och sedan på Säg upp abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

Uppsägningstiden är två hela kalendermånader. Uppsägning kan ej ske samma månad som autogirot tecknas.

Autogiro Flex har utgått från prislistan.

Vid avbokning av bokad tid till sjukgymnast, massage och personlig tränare gäller 24-timmars regeln. Om du avbokar dig senare än detta kommer du att debiteras för avgiften.

VAD GÄLLER VID AVBOKNING AV PASS?

Avbokning ska ske senast två timmar innan passet startar. Avbokning görs enklast via hemsidan eller bokningsappen.  Du ansvarar själv för att avbokningen görs i tid.

Om du missar att avboka 2 gånger inom en månad spärras ditt kort för vidare bokning via hemsida och bokningsappen. Spärren varar under de kommande trettio dagarna. Vill du aktivera kortet tidigare kan du betala en administrativ avgift på 95 kr i kundservice eller i appen. Ditt kort återaktiveras för bokning när du betalat spärravgiften. Du kan boka drop-in platser när ditt kort är spärrat för bokningar i appen.

HUR AVBOKAR JAG MIG PÅ HEMSIDAN?

Avbokning kan göras fram till två timmar innan passet startar.

 1. Gå till schemasidan uppe i menyn.
 2. Klicka på Logga in.
 3. Klicka på ditt namn – mina sidor. Klicka på ”läs mer” på bokningen. Klicka på ”avboka”.
 4. Avbokningen är nu genomförd.

Bastu finns i omklädningsrummen vid Stora salen. Bastun är öppen under bemannade öppettider.

 

Betalning sker med betalkort eller Swish. Vi accepterar alla kort utom American Express och Diners. Gerdahallens Bankgiro: 886-0728.

Du skriver själv ut ett betalningsbevis för Autogiro eller återkommande kortbetalning (RCP) via Mina sidor > Mina abonnemang. Genom att klicka på de tre prickarna längst ut till höger skapar du ett betalningsbevis. Välj start- & slutdatum och klicka sedan på Begär betalningsbevis. Betalningsbeviset mailas till den mailadress som är registrerad på din profil.

Du kan antingen boka plats till våra platsbegränsade pass på hemsidan, via appen Gerdahallen eller ta en drop-in plats. Vid workshops & specialpass gäller speciella regler.
Du kan boka dig sex dygn innan passets start och kan som mest ha 5 aktiva bokningar. Hur många platser det finns på passet ser du på schemasidan.

RESERVPLATSER:

• Som reserv kan du få plats på fullbokat pass om någon avbokar sin plats fram till 2 timmar före passets start.
• 5 minuter innan passet startar släpps eventuella platser som bokats där den/de som bokat ej registrerat sig/hämtat sin biljett.
• Om du missar att avboka din plats, så spärras ditt träningskort för bokning efter den andra gången. Att låsa upp spärren kostar 95 kr.
• Om du bokat in dig på ett pass och kommer senare än 5 minuter innan passet så släpps din biljett som drop-in. Du måste då ta en drop-in biljett för att gå på passet.

MÅSTE JAG BOKA MIG PÅ PASS?

Nej, du har möjlighet att checka in i någon av våra biljettstationer tidigast två timmar innan passets start fram tills dess att passet börjar. Vill du vara garanterad en plats på passet, måste du dock boka.

HUR BOKAR JAG MIG PÅ HEMSIDAN?

 1. Gå till schemasidan uppe i menyn.
 2. Klicka på BOKA under Gruppträningsschema.
 3. Välj önskat pass och klicka på Boka längst ut till höger.
 4. Du loggar nu in med dina personliga inloggningsuppgifter (mer information om detta under inloggning).
 5. Bokningen är nu genomförd och en bekräftelse på bokningen skrivs ovanför schemat.

KAN JAG GÄSTBOKA?

Om du inte har ett kort på Gerdahallen kan du ändå boka dig som gäst på ett pass. Förhandsregistering kan göras via hemsidan och kundservice kan boka in dig på önskat pass. Vi behöver då ditt namn och personnummer och i övrigt gäller samma regler som för övrig passbokning.

Om du förlorar ditt träningskort eller om det skadas så det blir obrukbart kan du köpa ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr.

Vi säljer engångsbiljetter på plats i kundservice.

Du som har korttypen Månad Flex har rätt att frysa ditt kort 2 gånger per år i mellan 30-90 dagar per tillfälle.

Du har rätt att frysa ditt kort mot uppvisande av läkarintyg. Detta gäller alla träningskort. Minsta antal dagar är 30 och max antal månader är 6 per kalenderår. Du får frysa ditt kort max 2 gånger/år.

Du får även frysa ditt träningskort för studier på annan ort mot uppvisande av studieintyg. Detta gäller alla träningskort. Minsta antal dagar är 30 och max antal månader är 6. Du får frysa ditt kort max 2 gånger/år.

Gerdahallens juridiska namn är Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet vilket visas ex på kvitton och dragningar för autogiro och RCP.

Om du glömmer ditt kort mer än fyra gånger per år kostar det 50 kr att komma in från och med den femte gången.

Barnet/ungdomen får träna i gymmet tillsammans med målsman eller av målsman annan godkänd myndig person som är medlem med giltigt gymkort på Gerdahallen från12-14 år. Ett barn/ungdom kan i sitt avtal ha flera myndiga personer som de kan träna tillsammans med. Dessa personer måste dock vara godkända av målsman. En myndig person kan ha upp till tre barn/ungdomar som de ansvarar över vid samma tillfälle.

Barnet/ungdomen har tillsammans med utsedd myndig person tillgång till gymmets träningsytor under ordinarie öppettider.

Barnet/ungdomen betalar samma pris som studenter och övriga som ej ännu fyllt 20.

Året du fyller 15 år får du lov att träna i gymmet på egen hand.


Gerdahallens tanke med detta gymkort är att vi vill bidra till att barn och ungdomar får möjlighet till fysisk aktivitet. Vi vill också möta våra kunders önskemål om att kunna träna tillsammans med sina barn/ungdomar.

 

 

 

 • Ha alltid rena träningskläder och skor när du tränar hos oss. Det är inte tillåtet att träna utan tröja/topp på överkroppen.
 • Lägg tillbaka lösa redskap/vikter på sina platser.
 • Fria vikter som hantlar och viktskivor ska bara användas på avsedd yta.
 • Låt andra använda redskapet/maskinen när du vilar mellan seten.
 • Lämna större väskor/ytterkläder utanför gymmet.
 • Always wear clean indoor training shoes and clean clothes in the gym. Do not take off your t-shirt/top while working out.
 • Please return equipment after use.
 • Free weights such as dumbbells and barbell weights to be used on designated areas only.
 • Allow others access to machines while resting or in between sets.
 • Leave any bags and outerwear in designated areas outside of the gym area.

Barn upp till 6 år går gratis på FamiljeGympa. Som förälder eller annan vuxen, betalar du en engångsbiljett per träningstillfälle vid deltagande om du inte har ett Gerdakort. För barn 7-11 år kostar en engångsbiljett 49 kr och 10-kort 395 kr.

Från och med det år barnet fyller 12 år löser barnet ett eget träningskort enligt prislista.

Ditt träningskort är personligt och får inte missbrukas eller överlåtas åt någon annan.

Missbruk av träningskort är en överträdelse av ordningsreglerna (se § 10) och handläggs enligt § 11. Därutöver beslagtas träningskortet vid missbruk och kan lösas ut mot en avgift som styrelsen fastställt.

Om du förlorar ditt träningskort eller om det skadas så det blir obrukbart kan du köpa ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr.

Vi sparar kvarglömda saker i tunnan märkt ”Lost and found”  på torget och i omklädningsrummen. OBS! Vattenflaskor, underkläder, skönhetsprodukter och trasiga saker sparas EJ.

Våra kvitton är fullständiga och lämpliga att lämna till arbetsgivaren för eventuell friskvårdspeng.

Vi har möjlighet att skriva ut en kvittokopia en gång vid behov.

Kvitto för köpet som gjorts online hittar du genom att logga in på Mina sidor. Under Betalningsuppgifter finns länken Kvitto.

Månadskort Fast och Flex

RCP

Allmänt

Ett RCP (Recurring Card Payment) är en återkommande månadsbetalning som sker i förskott för kommande månad och dras från betalarens bankkort.

Genom signering av ett kortmedgivande till betalning via RCP medger betalaren att dragning får göras via angivet bankkort, på begäran av angiven betalningsmottagare (Gerdahallen) på viss dag (förfallodagen) via RCP. Betalaren ansvarar för att se till att kortuppgifterna är korrekta och uppdateras när kortet gått ut.

Information om betalning

Första betalningen görs alltid vid uppläggning av ett RCP-avtal och beloppet motsvarar det antal dagar som återstår till första möjliga dragning från betalarens bankkort. Beloppet varierar beroende på vilket datum som avtalet tecknas.

Tecknas avtalet före den 15:e i månaden betalar man för de dagar som återstår av månaden. Tecknas avtalet efter den 15:e i månaden betalar man för de dagar som återstår av månaden samt hela nästkommande månad.

Betalning sker i förskott, den 27:e varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter medgivandets undertecknande.

Tre försök görs den närmaste bankdagen efter förfallodagen om täckning saknas på kontot på förfallodagen. Faktura skickas till betalaren angivna e-postadress vid misslyckad dragning. Träningskortet blir spärrat för inpassering tills betalning kommit Gerdahallen tillhanda.

Faktureringsavgift/påminnelseavgift tillkommer. Faktura som har förfallit skickas till inkasso efter två påminnelser.

Träningskortet avslutas om minst tre obetalda fakturor föreligger. En slutfaktura skickas om bindningstid kvarstår.

Månadsavgift

Månad Fast (bindningstid 12 månader) – Om kunden är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen senast 30 dagar innan bindningstiden går ut. RCP med det rabatterade priset förlängs då till det datum som uppvisas. Annars övergår priset till ordinarie pris.

För att behålla det rabatterade priset åligger det kunden att uppvisa ett nytt intyg minst 10 dagar innan datumet för det innevarande intyget går ut.

Månad Flex – Om kunden är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen senast 10 dagar innan datumet för intyget går ut. Annars övergår priset till ordinarie pris.

För att behålla det rabatterade priset åligger det kunden att uppvisa ett nytt intyg minst 10 dagar innan datumet för det innevarande intyget går ut.

Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar för träningskort under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Information om prisändring lämnas via e-post minst 30 dagar före den träder i kraft.

Frysning

Frysning kan beviljas för minst en månad och längst sex månader mot uppvisande av läkarintyg eller studieintyg för studier utomlands/på annan ort. Ett träningskort kan frysas max två gånger. Under frysningsperioden dras inga månadsbetalningar, dessa återupptas när träningskortet blir aktivt igen. Uppsägning av RCP kan inte ske under en frysningsperiod.

Uppsägning

Uppsägning gäller hel kalendermånad, eftersom RCP är en löpande månadsbetalning som sker i förskott. Ett avtal som inte sägs upp fortsätter att löpa utan bindningstid.

Uppsägning görs i Gerdahallens app under Mina sidor Abonnemang; klicka på den gröna fyrkanten och sedan på Säg upp abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

Månad Fast (bindningstid 12 månader) – Uppsägning kan ske efter bindningstiden slut, senast den 20:e i innevarande månad.

Månad Flex – Uppsägning kan ej ske samma månad som RCP tecknas. Därefter kan uppsägning ske senast den 20:e i innevarande månad.

AUTOGIRO

Gerdahallen erbjuder månadskort Fast och Flex.

Månadskort Fast

Bindningstid: 12 kalendermånader. Efter bindningstiden fortsätter avtalet att gälla tills du säger upp det. När bindningstiden har gått ut kan du säga upp avtalet senast den 20:e i innevarande månad, så att inte ytterligare en månadsavgift dras från ditt konto. Månadskortet betalas månadsvis. Om du är berättigad till rabatt, så måste intyg uppvisas igen senast 30 dagar innan bindningstiden går ut.

För att teckna ett avtal om medgivande för betalning via autogiro måste du vara 18 år.

Uppsägning görs i Gerdahallens app under Mina sidor Abonnemang; klicka på den gröna fyrkanten och sedan på Säg upp abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar för träningskort under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Information om prisändring lämnas via e-post minst 30 dagar före den träder i kraft. Obetald månadsavgift faktureras och faktureringsavgift/påminnelseavgift tillkommer. Gerdahallen förbehåller sig rätten att spärra träningskortet för inpassering vid obetald månadsavgift. Abonnemanget startas upp igen när hela skulden är betald. Det tillkommer en faktureringsavgift om man inte har ett giltigt medgivande.

Månadskort Flex

Bindningstid: innevarande + nästkommande månad.

Avtalet fortsätter att gälla tills du säger upp det. Du måste säga upp avtalet senast den 20:e i innevarande månad, för att inte ytterligare en månadsavgift ska dras från ditt konto. Månadskortet betalas månadsvis. Om du är berättigad till rabatt, så måste intyg uppvisas igen senast 30 dagar innan bindningstiden går ut.

För att teckna ett avtal om medgivande för betalning via autogiro måste du vara 18 år.

Uppsägning görs i Gerdahallens app under Mina sidor Abonnemang; klicka på den gröna fyrkanten och sedan på Säg upp abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar för träningskort under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Information om prisändring lämnas via e-post minst 30 dagar före den träder i kraft. Obetald månadsavgift faktureras och faktureringsavgift/påminnelseavgift tillkommer. Gerdahallen förbehåller sig rätten att spärra träningskortet för inpassering vid obetald månadsavgift. Abonnemanget startas upp igen när hela skulden är betald. Det tillkommer en faktureringsavgift om man inte har ett giltigt medgivande.

Medlemskapet på Gerdahallen är personligt. Vid besök på Gerdahallen ska du som medlem alltid registrera dig genom att dra ditt träningskort. Inpassering utan träningskort kräver uppvisande av giltig legitimation. Som medlem på Gerdahallen är du skyldig att meddela om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller andra lämnade uppgifter. För att träna på Gerdahallen krävs både aktivt medlemskap & aktivt träningskort.

Du som medlem förväntas godkänna och följa våra medlemsvillkor.

Läs Gerdahallens villkor här: Medlemsvillkor

Ditt träningskort är personligt och får inte missbrukas eller användas av någon annan. Vid överträdelse vidtager Gerdahallen åtgärder.

Ditt träningskort får ej överlåtas till någon annan.

Tyvärr har Gerdahallen inga egna parkeringsplatser. Det finns dock parkeringsrutor både på Helgonavägen och Sölvegatan. Parkeringsfickorna på baksidan av Gerdahallen är endast till för personal. Överträdelse beivras.

Det finns möjlighet att köpa en provträningsvecka för 200kr vilket möjliggör obegränsat med träning under 7dagar. Vid köp av träningskort inom 10 dagar efter avslutad provträningsvecka, så återbetalas beloppet på 200kr. Som student vid universitet/folkhögskola provtränar du gratis en vecka per person och år.

Om du är studerande eller anställd vid Lunds universitet måste du kunna styrka detta genom att uppvisa ett giltigt studentleg vid LU, stämplat antagningsbesked, Mecenatkort som visar LU-tillhörighet eller ditt registreringsbevis. Du måste visa studentintyg eller lönebesked varje ny termin för att behålla studentrabatten. Du måste också uppvisa giltig legitimation. Anställd vid LU visar senaste lönebesked. När du köper ditt kort blir du fotograferad på plats i Gerdahallen. Det går bra att köpa kortet och börja träna direkt, även om du inte har med dig studentleg/lönebesked vid första tillfället.

I shopen kan du köpa kläder, shampo, deodorant, duschcreme, hänglås, yogamatta, yogaväska mm. I caféet finns det dessutom diverse lunch, snacks och dryck till försäljning under öppettider.

Det finns en varuautomat med bars, dryck mm i nya gymmet.

Gerdahallen erbjuder skåp, samt mindre värdeskåp, i de flesta av omklädningsrummen och i korridorerna. Det är inte tillåtet att förvara saker i våra skåp under natten. Många skåp är automatiska och låses med ditt träningskort men a med ett eget hänglås eller köp i kundservice för skåpen vid Stora salen.

Gerdahallen är ansluten till TrainAway. Om du är på besök i Lund så är du varmt välkommen att träna hos oss på Gerdahallen.

OBS! Träning med TrainAway klipp måste ske under våra bemannade öppettider. Dvs ditt besök måste avslutas innan vår personal slutar. För bemannade öppettider se footern.

TRÄNA DÄR DU VILL!

Nästa gång du hälsar på en vän eller släkting på annan ort, reser i jobbet eller åker hem över ett lov och vill träna så kan du göra det!

Detta kan du göra för att vi är anslutna till Appen TrainAway, Sveriges största träningsnätverk. För dig innebär detta att du har möjlighet att träna på mängder av andra gym runt om i Norden. På TrainAway finns alltid en uppdaterad lista på var du kan träna.

Tjänsen kan utnyttjas av alla som har ett Gerdamedlemskap och aktivt träningskort.

SNABBGUIDE STEG FÖR STEG:

Vänd dig till kundservice på Gerdahallen och fråga om KlubbSverige Mobil.
1. De skickar ett SMS med en unik länk till din mobiltelefon.
2. Klicka på länken och fullfölj registrering, välj hur många gästpass du vill köpa samt betala.
3. Klart! När du vill träna på annan ort skickar du nu bara ett
SMS med TRÄNA till 71120. Du får tillbaka ett gästpass-SMS som du visar upp i receptionen där du skall träna.

Läs mer om hur du går tillväga för att komma igång med tjänsten samt priser här.

 • Lägg ditt träningskort mot kortläsaren utanför huvudentrén för att komma in.
 • För att komma ut, lägg ditt träningskort mot kortläsaren mellan dörrarna i huvudentrén.
 • Checka in som vanligt för gymmet i en av incheckningsstationerna.
 • Du får inte vistas i våra gruppträningssalar när dagens sista pass är avslutade.
 • Lokalerna är larmade och övervakade.
 • Väktare och personal utför kontroller av träningskort. Överträdelse beivras.
 • Ditt kort är personligt. Du får inte släppa in eller ut någon annan. Överträdelse leder till avstängning.
 • Nödutgångarna är larmade och får endast öppnas i nödfall.
 • Vid nödfall kan du använda nödtelefonen som finns i receptionen vid toaletten. Överträdelse beivras och du blir debiterad med 500 kr.
 • Första-hjälpenmaterial, bår och hjärtstartare finns på Torget.

Som Gerdamedlem har du förmånen att utnyttja 3 vänklipp under ett kalenderår. Dessa kan utnyttjats för en eller flera vänner och vid ett eller flera tillfällen. Klippen går endast att utnyttja under våra bemannade öppettider och tillsammans med dig som har ett aktivt träningskort på Gerdahallen.

På Gerdahallen erbjuder vi gratis internet ”Gerdahallen Guest”. Lösenord är ”Gerdahallen”

På språng? Boka via Gerdahallens app

Reservera din plats på något av våra 30,45 eller 60 minuters glädjepass på ett enkelt, snabbt och personligt sätt direkt i mobilen.

Nu tillgänglig på Google Play och i App Store