Meny
Meny

Utbud

Gym

Gruppträning

Personlig träning

Massage

Gravid/mammaträning

Utbildning

Barn- och ungdomsträning

Seniorverksamhet

Tennis

Sjukgymnastik

4 februari

Brev till alla medlemmar

Nu öppnar vi upp igen

Den 9 februari släpper restriktionerna och vi kan äntligen påbörja återgången till en normal verksamhet.Bokning till gymmet tas bort och antalet platser på våra pass utökas.Men! Vi ber er att fortsätta visa hänsyn och torka av redskapen efter dig och naturligtvis – stanna hemma om du inte mår bra. Självklara regler vid alla tidpunkter men fortsatt lite extra viktigt. Pandemin är inte över.

22 decemer

Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Anledningen är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och den ökade belastningen på sjukvården.

För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel gym, gäller minst 10 kvm.

Från och med den 23/12 återinför vi bokning i gymmet och sänker antalet platser på våra pass.

DETTA GÄLLER FÖR GRUPPTRÄNINGEN

Vi har sänkt deltagarantalet till:

 • Studion 10 deltagare
 • Spinningsalen 20 deltagare
 • Centrumsalen 20 deltagare
 • Stora salen 70 deltagare

Vi behöver även Din hjälp;

 • Respektera om ett pass är fullbokat
 • Undvik att använda omklädningsrummen om du inte är absolut tvungen.
 • Följ våra direktiv gällande in- och utgångar.
 • Tvätta händerna, håll avstånd och undvik att komma hit om du känner minsta symtom.

VI INFÖR BOKNING I GYMMET

För en trygg och säker miljö i gymmet införs bokningsbara tider från och med torsdagen den 23/12.

Följande gäller från och med den 23/12: 

 • Bokning krävs för att vara säker på att få tillgång till gymmet.
 • Om du inte bokar dig är du beroende av att det finns lediga drop-in platser när du kommer. Är det fullt får du vänta tills ledig plats dyker upp.
 • Vi släpper 20 platser var 20:e minut.
 • Incheckning sker från 20 till 5 minuter innan, dvs för bokning 18.00 måste du checka in 17.40-17.55 vid bokningsstationerna i kundservice. Därefter går platsen till drop-in.
 • Du kan boka dig via vår hemsida eller app ”Gerdahallen” som du laddar ner där appar finns. Logga in med din mailadress och ditt personnummer (ÅÅMMDD).
 • Vi har exakt samma bokningsregler som till våra pass i FAQ:n på hemsidan under ”Bokning av pass”.
 • Det går att ha maximalt 5 aktiva bokningar.
 • Vi har nästan 1500 kvm gym.

Vi vill att du;

 • tränar ensam eller med en vän.
 • begränsar din träning till 80 minuter.
 • försöker träna effektivt för om möjligt korta ner träningstiden.
 • försöker förlägga din träning vid tidpunkter då det är färre personer i gymmet.
 • tar ett stort egenansvar. Om vi alla hjälps åt behöver vi inte införa fler begränsningar.

Vi kommer även stänga våra bastur tills vidare.

Tack för din förståelse!

OUR ACTIONS FOR SAFE TRAINING AS OF 23 DECEMBER

The pandemic law requires at least 10 square meters per visitor as of 23 December.

Therefore, as of 23/12 we have reduced the number of participants at our classes to:

 • 10 in the Studion
 • 20 in the Spinning Hall
 • 20 in Centrumsalen
 • 70 in Stora salen

We need your help;

 • Please respect if a class is fully booked
 • Avoid using the dressing rooms unless you absolutely have to.
 • Please keep your distance while waiting at the reception desk.
 • Wash your hands, keep your distance, and stay at home if you do not feel well.

YOU NEED TO BOOK YOUR SLOT IN THE GYM

Bookable slots for the gym will be activated as of 23/12 in order to provide a safe training environment and make sure that we are not too many people in the gym at the same time. You book your slot in the app “Gerdahallen”.

The following applies: 

 • Bookings are required to ensure access to the gym. If you do not book, you are dependent on that there will be available drop-in places when you arrive. If the slots are taken, you have to wait until a vacancy appears. We release 20 slots every 20 minutes. 
 • Check-in takes place 20 to 5 minutes before your slot, i.e., for a booking at 18.00 you must check in between 17.40-17.55 at the check-in counters at the reception. If you miss your check-in your slot becomes a drop-in. 
 • You can book via our website or the app ”Gerdahallen” which you download where apps are available. Log in with your email address and your Swedish social security number (YYMMDD). We have exactly the same booking rules as for our classes.
 • It is possible to have a maximum of 5 active bookings at the same time. 
 • We have almost 1500 sqm gym area.

Please respect the following:

 • Work out alone or with one friend. Limit your workout time to 80 minutes.
 • Try to work out effectively to shorten the time in the gym. 
 • Try to schedule your workout at times when there are less people in the gym. 
 • Take your own personal responsibility. If we all help out, we do not need to impose more restrictions. 

We will close our saunas.

Thank you for your cooperation and understanding!


30 november 

Vi följer Folkhälsomyndigheten råd och restriktioner noggrant. Gerdahallen kommer inte att införa Covidpass från och med den 1 december då Gerdahallens verksamhet inte ligger under allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus. 

De allmäna rekommendationerna till dig som medlem är fortfarande att använda handsprit, torka av utrustning, hålla avstånd till dina medtränande och använda olika in- och utgångar. Självklart ska du inte komma hit och träna om du känner minsta symtom.

28 september

Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphör i sin helhet från den 29 september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. 

Följande förändringar träder i kraft på Gerdahallen från och med den 29/9:

Antal deltagare i våra gruppträningssalar kommer att vara följande:
– Stora Salen: 120 helsal, 50 halvsal
– Centrum Salen: 40 (35 på pass med mycket utrustning)
– Studion: 28
– Spinningsalen: 55
– Löpning är tillbaka på vissa pass
– Bastun är igång igen

Alla avspärrningar på bänkar och omklädningsrum tas bort

Alla möbler ställs tillbaka igen i kundservice, på torget och i loungen i gymmet

Avspärrningar tas bort på konditionsmaskinerna i gymmet 

Vi öppnar våra bastur 

De allmäna rekommendationerna till dig som medlem är fortfarande att använda handsprit, torka av utrustning, hålla avstånd till dina medtränande och använda olika in- och utgångar. Självklart ska du inte komma hit och träna om du känner minsta symtom.

17 augusti

TERMINSSTART MÅNDAG 23/8

Nu på måndag kör vi äntligen igång med höstschemat! Som tidigare nämnt utökar vi successivt antalet platser i våra salar enligt FHM rekommendationer.

Från och med den 23/8 ser maxantal/sal ut såhär:

Stora Salen       160 deltagare (Halvsal 50 deltagare)

Centrum           45 deltagare (40 på step-pass)

Spinning            50 deltagare

Studion             28 deltagare

För att alla ska känna sig trygga ber vi dig att fortsätta hålla avstånd, stanna hemma om du känner dig sjuk och sprita utrustningen efter du använt den. Vi behåller även separata ut och ingångar för att undvika trängsel och minst 10 minuter mellan passen.


14 juni

HÄRLIGA NYHETER! 

Från och med måndag den 19/7 höjer vi antalet platser på våra gruppträningspass samt tar bort bokning till gymmet då vi går in i steg 3 i regeringens plan för avveckling av restriktioner! 

Detta innebär följande:

Stora salen höjs från 70 till 120 deltagare

Centrumsalen från 20 till 30 deltagare

Studion höjs från 10 till 16 deltagare

Spinningsalen höjs från 20 till 40 deltagare

Bokningen till gymmet tas bort. Du behöver bara klicka på GYM som vanligt när du checkar in.

Vi har valt att höja platserna successivt och kommer utöka efterhand. Vi kommunicerar i god tid innan vi ökar upp antalet platser ytterligare.

Vi påminner er också om att hålla avstånd, sprita av utrustningen efter att ni har tränat och såklart inte träna om ni känner minsta symptom. Vi fortsätter med att bibehålla separata in- och utgångar ur salarna för att undvika trängsel.

GREAT NEWS!

As of Monday 19 July we welcome more participants to our classes according to the new general guidelines communicated by the Government. You do not have to book your time slot slot in the gym. Just press the GYM button at the check in terminal.

The new number of participants in our classes are:

Stora salen: 120 participants

Centrumsalen 30 participants

Studion 16 participants

Spinningsalen 40 participants

Please remember to keep social distance, wash your hands and stay at home if you feel sick.


1 juni

Från och med den 5 juni kommer vi att ge fler av våra medlemmar möjlighet att träna i gymmet och i Stora salen. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens direktiv om 10 kvm/person då vi från och med den 5 juni välkomnar 70 personer i Stora salen och 25 personer per bokning i gymmet.

Om Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna ang. minst 10 kvm/person under sommaren kommer vi att följa dem och öppna upp för fler tränande i våra salar och i gymmet.

24 maj

VI HÅLLER I, VI HÅLLER UT OCH HÅLLER AVSTÅND

Den 1 juni inför Folkhälsomyndigheten och regeringen en rad lättnader. I samband med detta kommer vi att se över hur vi kan ge fler möjlighet att träna på våra pass och i gymmet. Självklart håller vi oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Mer info kommer på denna sidan löpande. Just nu så fortsätter vi att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Självklart stannar du hemma om du känner dig det minsta sjuk!

19 januari

Brev till medlemmar

BOKNING TILL GYMMET

Vi har så länge vi kunnat försökt undvika bokning för gymbesök men nu måste vi tyvärr införa denna nya rutin för att vara säkra på att uppfylla myndigheternas direktiv.

Vi gör detta för att kunna fortsätta ha öppet och erbjuda dig träning under säkra former.

Bokningsbara tider införs från och med lördag den 23/1. Bokningen öppnar i morgon onsdag och följande gäller: 

 • Bokning krävs för att vara säker på att få tillgång till gymmet.
 • Om du inte bokar dig är du beroende av att det finns lediga drop-in platser när du kommer. Är det fullt får du vänta tills ledig plats dyker upp.
 • Vi släpper 20 platser var 20:e minut.
 • Incheckning sker från 20 till 5 minuter innan, dvs för bokning 18.00 måste du checka in 17.40-17.55 vid bokningsstationerna i kundservice. Därefter går platsen till drop-in.
 • Du kan boka dig via vår hemsida eller app ”Gerdahallen” som du laddar ner där appar finns. Logga in med din mailadress och ditt personnummer (ÅÅMMDD).
 • Vi har exakt samma bokningsregler som till våra pass i FAQ:n på hemsidan under ”Bokning av pass”.
 • Det går att ha maximalt 5 aktiva bokningar.
 • Vi har nästan 1500 kvm gym.

Att inte följa våra ordningsregler kan medföra avstängning.

Vi vill att du;

 • tränar ensam eller med en vän.
 • begränsar din träning till 80 minuter.
 • försöker träna effektivt för om möjligt korta ner träningstiden.
 • försöker förlägga din träning vid tidpunkter då det är färre personer i gymmet.
 • tar ett stort egenansvar. Om vi alla hjälps åt behöver vi inte införa fler begränsningar.

Tack för din förståelse och hjälp när vi tar oss genom denna tuffa fas. Om vi alla tar vårt ansvar minimerar vi smittspridningen samtidigt som vi kan få den endorfinboost vi alla så väl behöver 😊.


13 januari

VÅRA RUTINER FÖR SÄKER TRÄNING – VIDTAGNA ÅTGÄRDER I SAMBAND MED NYA PANDEMILAGEN

I fredags fick branschen nya direktiv när myndigheterna godkände den nya pandemilagen som kräver minst 10 kvadratmeter per besökare. Vi har gjort följande åtgärder (utöver tidigare åtgärder, se länk nedan). Vi har sänkt delgaragarantalet i Studion till 12 personer, i Spinningsalen och Centrumsalen till 20 personer. Stora salen ligger kvar på 49 deltagare. I gymmet får högst 95 personer (gymmets totala area är 1500 kvm). Detta kontrolleras regelbundet av personal och styrkeinstruktörer. Skyltar med godkänt antal deltagare finns vid alla ingångar. Vi har även utökat skyltningen för smidare in och utflöde till salarna/lokalerna. Satsningen på utepass och streamade klasser fortsätter och vi fortsätter utveckla detta utbud för att ge dig som alternativ till träning på plats.

Vi behöver även Din hjälp;

• Undvik att använda omklädningsrummen om du inte är absolut tvungen.

• Sprid ut er inför passen och vänta gärna i caféet. Gå inte in förrän dörrarna öppnas. Allt för att undvika samling på torget.

• Står du i kö i kundservice, vänta i caféet. • Följ våra direktiv gällande in- och utgångar.

• Tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du inte mår bra.


OUR ACTIONS TAKEN FOR SAFE TRAINING

On Friday, the industry received new directives when the authorities approved the new pandemic law that requires at least 10 square meters per visitor.

We have reduced the number of participants to:

 • 12 in the Studion
 • 20 in the Spinning Hall
 • 20 in Centrumsalen
 • 49 in Stora salen
 • 95 in the gym (total area of 1500 sqm

We need your help;

 • Avoid using the changing rooms unless you absolutely have to.
 • If you are waiting for help at the reception desk, wait in the café.
 • Wash your hands, keep your distance and stay at home if you do not feel well.

9 januari

VAD GÖR GERDAHALLEN MED ANLEDNING AV DEN TILLFÄLLIGA PANDEMILAG SOM TRÄDER I KRAFT 10 JANUARI?
Vi fortsätter att hålla öppet och anpassar verksamheten ytterligare. I vissa salar kommer vi att minska antalet bokningsbara platser för att säkerställa att du som medlem ska ha ett utrymme om 10 kvadratmeter i våra salar och gym. Vi förstärker också skyltning runt om i huset. Vi följer utvecklingen och är redo att snabbt göra fler åtgärder. Just nu behöver vi alla hjälpas åt extra mycket för att minska smittspridningen och vi uppmanar dig att träna med oss hemma och utomhus.

21 december

Den 18 december kom myndigheterna ut med nya restriktioner men än så länge har vi inte fått några nya direktiv utan endast att begränsa deltagarantalen. Vilket vi redan gjort i stor utsträckning. Från och med den 28 december kommer vi att ta bort GoMad-passen från schemat tills vidare då vi bedömer att vi inte kan erbjuda en träningsmiljö med minimerad smittorisk för dessa passen. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vet att nya direktiv kan komma inom kort och att läget kan ändra sig snabbt och då kommer vi anpassa oss igen. Vi uppmanar dig som medlem att just nu träna hemifrån och ute med oss.


14 december

Vi följer Folkhälsomyndighetens nationella skärpta råd som ersätter Skånes lokala råd den 14 december. Vi följer råd för affärer och annan verksamhet såsom;

 • Markera avstånd på golvet, så personer håller avstånd till varandra. Möblera om för att skapa utrymme för att undvika trängsel.
 • Erbjud digitala alternativ om det går.
 • Sätt upp information till kunder, medlemmar och personal.
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud handsprit.

20 november

Brev till medlemmar

Tillsammans kämpar vi vidare och ställer om!

FHM uppmanar alla i Skåne att inte vistas i icke nödvändiga inomhusmiljöer som tex butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym för att vi måste ta vårt ansvar. Vi uppmanar dig därför att träna utomhus eller digitalt tillsammans med oss och just nu endast besöka oss när du verkligen behöver.

Därför ställer vi om – på nytt!

Från och med nästa vecka erbjuder vi träning på distans genom våra egna livestreamade pass och även on-demand klasser! Vi har markerat de pass som är livestreamade med ”Livestreamat pass – träna hemma med oss”  i bokningsappen och på hemsidan. Vi kommer informera löpande på hemsidan och i sociala medier.

Samtidigt erbjuder vi en hel del utepass för dig som inte vill vara inomhus, bland annat Utegympa, HIT, löpning, UteFys och UteSeniorGym. Dessa pass är märkta ”utomhus” i appen. Du bokar dig till utepassen precis som vanligt. Vill du inte gå in och anmäla dig kan du göra det direkt till instruktören utomhus. Bokning sker som vanligt.

För dig som vill fortsätta träna säkert inomhus har vi verksamheten igång (gruppträning, gym m.m.) men nu gäller nya regler. Vi kommer framöver begränsa antalet platser till gymmet. Blir det fullt får tyvärr du vänta tills det blir platser lediga. Vi vädjar till alla er som kan att undvika tiden 16.00—19.00.

Som vanligt erbjuder vi tennis på våra två fina banor samt träning med våra personliga tränare. Även de har ställt om och kan erbjuda träning utomhus.. Våra sjukgymnaster är i tjänst men är restriktiva med undersökningar och behandlingar som kan medföra smittrisk. Vissa patientgrupper kör vi utomhus. Det finns fortsatt möjlighet att boka massage.

Vi kommer ha öppet i omklädningsrum och även öppna våra nya men detta är endast på prov. Vi har en mycket stark önskan att Du som kan duscha och byta om hemma eller på arbetet gör så. Kan vi inte upprätthålla avstånd tvingas vi stänga alla omklädningsrum för att säkerställa att vi inte bidrar till smittspridning.

Som alltid gäller – tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du känner dig det minsta lilla krasslig.

Slutligen – DU som medlem är vår livlina och vi ber dig stanna kvar hos oss i dessa tuffa tider för att inte riskera Gerdahallens överlevnad. Vi hoppas innerligt att du som medlem vill behålla ditt kort aktivt även om du inte vill nyttja det just nu.

För att vi ska ha varandra kvar även när pandemin är över.

Stort tack!

Rickard

VD Gerdahallen


17 november

Vi förstår att ni är många som undrar hur vi på Gerdahallen förhåller sig till de nya begränsningarna som presenterades igår och som är planerade att införas den 24 november. Vi arbetar med detta just nu och lovar er tydligt svar inom kort.

Gym räknas inte som en ”allmän sammankomst” vilket innebär att vi inte omfattas av de nya direktiven. Samtidigt vill vi ta vårt samhällsansvar på alla sätt vi kan.
Vi återkommer så fort vi fattat ett slutgiltigt beslut. Detta sker i god tid innan den 24 november.


11 november

Brev till medlemmar 11 november 2020

TRÄNA SÄKERT HOS OSS – VÅRA ANPASSNINGAR OCH ÅTGÄRDER

Gerdahallen jobbar hela tiden för att anpassa verksamheten utifrån behov/efterfrågan och följer de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Vi håller öppet och tillsammans kan vi hjälpas åt att minska smittspridningen av covid-19. Vi fortsätter att anpassa verksamheten hela tiden för att du ska känna dig säker när du tränar hos oss. 

Våra senaste anpassningar innebär bl.a. ändrad incheckningstid till 5 minuter innan passet börjar med start måndagen den 23 november, utökad städfrekvens, röstmeddelande i huset, borttagning av möbler och skärpta rutiner på gruppträningen.

Det är viktigt för oss att kunna ge dig trygg träningsmiljö trots rådande omständigheter.

Generella anpassningar

– Vi påminner våra medlemmar om aktuella rekommendationer via digitala anslagstavlor på olika platser i huset, inlägg i sociala medier, via mail, på vår hemsida och röstmeddelanden där vi påminner om rekommendationerna var 15:e minut.

– Vi skapar möjlighet att hålla avstånd i våra lokaler genom påminnelser i form av golvdekaler samt tejp på de möbler som finns kvar. Vi har tagit bort möbler i cafét, på torget och i loungen i nya gymmet för att undvika folksamlingar.

– Vi har ökat städfrekvensen på utsatta ytor. Värdar från Gerdahallens egen personal städar vid två tillfällen per dag utöver ordinarie städning.

– Vi har placerat ut fler och tydligare stationer för handdesinfektion i salarna och i allmänna utrymmen.

– Vi har anpassat in och utpassering i salarna för att minska trängsel.

Omklädningsrum

– Vi uppmanar medlemmar att byta om och duscha hemma för att minska trängsel i våra omklädningsrum.
– Vi har stängt våra bastur.
– Vi har tejpat på bänkarna för att skapa avstånd.

Gruppträning

-Vi ändrar incheckningstiden till 5 minuter innan passet börjar med start måndagen den 23 november. På så sätt minskar vi väntetiden och risk för trängsel inför passen.

– Vi har reducerat antalet bokningsbara platser ytterligare. Med färre deltagare kan vi placera oss med längre avstånd till varandra.

– Vi har markeringar på golvet i alla salarna för att vi ska kunna hålla ett säkert avstånd till varandra.

– Vi har utökat antalet utepass.

 – Vi har kortat ner alla pass, som följs av ett annat, med 5 minuter för att skapa mer tid mellan passen och därmed minska trängseln. Detta syns ej i schemat.

– Vi har tagit bort löpning på passen. Vid de pass där vi använder utrustning anpassas upplägget så att man antingen inte behöver dela utrustning, alternativt skapas utrymme för att rengöra utrustning mellan byten.

– Vi uppmanar alla deltagare att rengöra sin utrustning samt tvätta och/eller sprita sina händer när passet avslutats.

I gymmet

– Vi har stängt av varannan konditionsmaskin.

– Vi har placerat ut handdesinfektion och medel för att torka av maskiner på flera ställen.

Så här kan du hjälpa till att minska smittspridningen

– Stanna hemma om du är sjuk, även vid minsta symptom.

– Se till att du håller avstånd på passet eller i gymmet.

– Om du har en egen yogamatta, ta gärna med den.

 -Torka av utrustningen före och efter du använt den.

 -Om du kan – byt om och duscha hemma.

– Kom gärna till oss på andra tider än du brukar, vi har flest besökare mellan klockan 7:00–9:00 på morgonen, vid lunchtid och 16:00-20:00 på kvällen.

Ta hand om er!

Med vänliga hälsningar,

Gerdahallen med personal


10 november

Nu inför vi även utökad städfrekvens, röstmeddelande i huset, tejp på de möbler som finns kvar i anläggningen och omklädningsrummen. Antalet bokningsbara platser har reducerats ytterligare i centrumsalen. 

3 november 2020

Vi vidtar ytterligare åtgärder för att du ska kunna träna säkert på Gerdahallen.

– Alla pass, som följs av ett annat, kortas med 5 minuter för att skapa mer tid mellan passen och därmed minska trängsel. Detta syns ej i schemat.

– Vi har markerat på golvet i salarna var alla deltagare ska stå så ni får ett tryggt avstånd till varandra. 

– Antalet deltagare i Studion är sänkt till 16.

– Vi har tagit bort möbler i caféet för att undvika att samlas i grupper och göra det lättare att hålla avstånd.


28 oktober 2020

UPPDATERING ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Brev till medlemmar 28 oktober 2020.

Som ni säkert alla vet gick FHM tillsammans med smittskyddsläkaren i Region Skåne igår ut med skärpta allmänna råd och jag förstår att du kan känna oro kring det rådande läget. Med full respekt för dessa nya råd arbetar vi specifikt med att göra Gerdahallen till en frisk och sund miljö att vistas i och vi inför nu nya förstärkta rutiner.

I Stora salen ger vi möjlighet för alla att gå ut genom norra nödutgången (närmst cykelställen). Det kan vara lämpligt för alla er som har med sig väskan in och inte byter om på plats. På så sätt förbättrar vi flödet på torget.

I Centrumsalen och Studion sätter vi ut markeringar i golvet för att kunna sprida ut deltagarna optimalt. I Studion kan man även använda nödutgången längst in i salen som utgång.

Inom kort öppnar vi upp 450 kvm ny gymyta och med det mycket mer plats. I gymmet sätter upp nya avståndsmarkeringar och skapar större utrymme mellan konditionsmaskinerna. Den nya ytan ger oss även större utrymme för fria vikter.

Vad kan du som medlem göra?

Vi rekommenderar starkt alla att byta om hemma för att undvika trängsel.
Inom kort har vi betydligt fler skåp tillgängliga där du kan förvara dina saker. De kommer finnas utanför spinningsalen, i de nya omklädningsrummen, i nya gymmet och utanför gymmet. Använd med fördel dessa. 

Respektera deltagarantalen på passen. Har du inte fått en plats kan du inte delta på passet.

Känner du dig inte fullt frisk – stanna hemma. Har du varit sjuk ber vi dig vänta ett par dagar innan du besöker oss igen.

Tvätta händerna och rengör redskap före och efter användning.

Respektera dina medtränande och håll avstånd.

Om alla hjälps åt och respekterar varandra kommer vi kunna fortsätta träna, trivas och må bra.

Och till sist – tack för att du är kvar hos oss! Vi hoppas att du stannar kvar under denna turbulenta tid. Vi är helt och hållet beroende av er medlemmar för att kunna driva Gerdahallen vidare.

Tack!

Med vänlig hälsning,

Rickard, VD


1 september 2020

Vi vidtar ytterligare åtgärder för att du ska kunna träna säkert

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit följande åtgärder för att du ska kunna träna säkert:

 • Vi har dragit ner antalet deltagare på passen till max 49.
 • I studion har vi gått ner till 20 deltagare för att kunna hålla avstånd.
 • I spinningsalen tar vi bort hälften av cyklarna för att göra luft mellan deltagarna.
 • Vi uppmanar alla motionärer att byta om hemma. 
 • Vi stänger våra bastur.

Vi ber både dig som går på gruppträning och tränar i gymmet att hålla avstånd, ta med din egen yogamatta och hjälpa till att minska smittspridningen genom att torka av utrustningen före och efter du använt den.

Självklart tränar du inte på Gerdahallen om du känner dig det minsta hängig eller sjuk!

Om du inte vill träna inomhus så har vi startat upp en rad utomhuspass.

Vi erbjuder även en del pass online så du kan träna hemma med oss.

We take further precautions to ensure that you can exercise safely

We closely follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden and have taken the following actions in order to ensure that you can exercise safely:

 • We have reduced the number of participants in our group training classes to a maximum of 49 people.
 • The maximum participants in the Studio is reduced to 20 participants.
 • We have removed half of the bikes in the Spinning hall in order to make space between the participants.
 • We urge everyone to change at home.
 • The Saunas will be closed.

When attending our classes or working out in the gym please keep a distance, bring your own yoga mat if possible and help reduce the spread of the virus by wiping off the equipment before and after use.

Do not work out if you feel the slightest sick.

If you do not want to work out indoors, we have started a series of outdoor workouts.

You can also work out at home to our own videos found here.

You find all info in this website.


30 mars 2020

Max 45 deltagare på passen

Vi har dragit ner antalet deltagare på våra pass till max 45. Vänligen respektera detta. Vi följer upp antalet tränande i gymmet och håller koll på att det inte är för många tränande samtidigt. OBS! Det får inte vistas mer än 8 personer i bakfickan samtidigt. är Det är upp till dig som tränar om du vill använda utrustningen i gymmet – vi kommer inte att flytta utrustningen för att det ska vara mer plats mellan exempelvis löpband. 

We have reduced the number of participants in our classes to a maximum of 45. Please respect this. We keep track of the number of people working out in the gym in order to prevent too many people working out at the same time. Please note! Maximum 8 people can work out in ”Bakfickan” at the same time. It is up to each and everyone if you want to use the equipment in the gym – we will not move the equipment to make more space between, for example, treadmills.

24 mars 2020

Träna gärna men gör det säkert uppmanar Folkhälsomyndigheten

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida. 


16 mars 2020

Just nu får vi många frågor om hur vi på Gerdahallen förhåller oss till Coronaviruset (Covid-19) och risken för smittspridning. Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. Vi håller oss dagligen uppdaterade och är redo att sätta in nödvändiga åtgärder om situationen förändras. 

Stanna hemma om du har symtom

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av smitta i Sverige till mycket hög och uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du inte träna på Gerdahallen. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida. 

Rekommendation för dig som är 70 år och äldre.


Vi har ökat städfrekvensen för att säkra att du har en ren miljö att träna i, både i omklädningsrum och bland redskap och maskiner. Vi kommer att vara extra noggranna med att rengöra dörrhandtag, kranar och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer.

Vi halverar antalet deltagare/pass från och med 14/3 för att motverka spridningen av COVID-19 och skapa en säker träningsmiljö. 

Vi behöver alla ta vårt ansvar genom att:

– stanna hemma från träningen om du är sjuk eller förkyld.

– tvätta ALLTID noggrant av din maskin/redskap som du använder. Använd sprayflaskorna som vi har i salarna och gymmet och torka av med papper.
– Använd eget träningsmaterial så som yogamatta och handduk om möjligt.
– tvätta händerna med tvål och varmt vatten både före och efter träning.
– Använd egen vattenflaska och drick aldrig direkt ur kranen.
– handsprit är utsatt runt om i gymmet och i/utanför salarna.

Tillsammans måste vi hjälpas åt att minska risken för smittspridning!

Latest update

We get a lot of questions regarding how the coronavirus affect Gerdahallen. We are continuously monitoring the situation regarding the outbreak and following information mainly from the Ministry of Foreign Affairs (UD) and the Swedish Public Health Agency. We are at the moment open as usual but will if needed take necessary actions if the current situation changes.

Stay home if you have symptoms

The Swedish Public Health Agency has raised the risk level for community transmission of infection in Sweden to very high and urges all those with symptoms such as runny nose, cough or fever to stay home and refrain from social contacts that risk spreading the infection. Even if you just have mild symptoms, please do not do work out at Gerdahallen. Read more on the Swedish Public Health Agency’s page.

As of 14/3 we reduce the no. of spaces in the group training classes by half in order to prevent the spread of the Covid-19 and give you a safer training environment. We have updated our cleaning policy in order to prevent the spread of the virus.

When working out at Gerdahallen please follow the recommendations below in order to prevent the virus to spread further:

– As of 14/3 we reduce the no. of spaces by half in order to prevent the spread of the Covid-19 and give you a safer training environment.

– After use, wipe of the workout equipment in the halls and gym.

– Use your own exercise material such as yoga mat and towel if possible.

– Use your own water bottle and don´t drink directly from the tap.

– Wash your hands frequently.

– Do not exercise if you feel ill.


4 mars 2020

UPPDATERING ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar Gerdahallen läget kontinuerligt och följer information från främst UD och Folkhälsomyndigheten. Dessa myndigheters råd och rekommendationer uppdateras löpande. Motionärer, instruktörer och personal uppmanas därför att hålla sig informerade via deras hemsidor.

Vi utgår från att alla medlemmar är ansvarsfulla och de som har varit i riskområden eller är osäkra stannar hemma vid förkylningssymtom.

Är man själv eller en familjemedlem satt i karantän från arbete, skola eller annat förutsätter vi att man inte kommer till Gerdahallen.

Hoppas att ni har förståelse och accepterar vår rekommendation, så att alla kan träna tryggt hos oss.

Om ni har frågor eller funderingar kontakta Rickard Benediktsson, VD

rickard.benediktsson@gerdahallen.com

Information från bl.a. UD och Folkhälsomyndigheten

Update regarding the coronavirus outbreak

Gerdahallen is continuously monitoring the situation regarding the coronavirus outbreak and following information mainly from the Ministry of Foreign Affairs (UD) and the Swedish Public Health Agency. Advice and recommendations from these public authorities are being continuously updated online. Members and employees are therefore urged to keep themselves informed via these websites.

If you have been travelling to one of the affected areas and suffer from respiratory illness, fever and cough please do not work out at Gerdahallen until you are well again in order to maintain a safe training environment. 

Thank you for your understanding and cooperation.

Questions? Please contact Rickard Benediktsson, CEO

rickard.benediktsson@gerdahallen.com

Information mainly from the Ministry of Foreign Affairs (UD) and the Swedish Public Health Agency