Meny
Meny

Utbud

Gym

Gruppträning

Personlig träning

Massage

Gravid/mammaträning

Utbildning

Barn- och ungdomsträning

Seniorverksamhet

Tennis

Sjukgymnastik

MEDLEMSVILLKOR

§ 1. Medlemskap
För att träna på Gerdahallen måste du ha såväl aktivt medlemskap som aktivt träningskort. Medlemskapet på Gerdahallen är personligt och gäller bara för dig. Du är skyldig att meddela oss om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller andra lämnade uppgifter. När du besöker Gerdahallen ska du alltid registrera ditt besök. Om du har glömt ditt träningskort behöver du legitimation för att komma in.

§ 2. Träningskort
Ditt träningskort är personligt och du får inte missbruka det eller överlåta det åt någon annan. Missbruk av träningskort är förbjudet enligt ordningsreglerna i § 12. Om du bryter mot ordningsreglerna kommer vi att handlägga ärendet enligt § 13 samt beslagta ditt träningskort. Du kan lösa ut det mot fastställd avgift. Om du förlorar ditt träningskort eller om det skadas så det blir obrukbart kan du köpa ett nytt i kundservice.

§ 3. Åldersgränser
Det året du fyller 12 år får du träna utan vuxens sällskap på våra pass. I sällskap med utsedd vuxen person får du även träna i gymmet. I gymmet får du träna utan vuxens sällskap från och med det år du fyller 15.

§ 4. Medlemsavgift
Du betalar en årlig medlemsavgift. Medlemskapet gäller 12 månader från köp. I medlemskapet ingår olika förmåner. För mer info kring förmåner se hemsida.

§ 5. Våra träningskort
Alla träningskort ger tillträde till all gym- och gruppträning.

§ 5.1. Årskort
Våra årskort gäller i 12 månader. Du betalar hela beloppet på en gång innan du börjar träna.

§ 5.2. Månad Fast
Bindningstiden för Månad Fast är 12 kalendermånader. Efter bindningstiden fortsätter avtalet löpa månad för månad tills du säger upp det. Se till att säga upp avtalet före den 20:e i månaden som du vill ska bli den sista. Annars hinner systemet dra pengar för nästkommande månad. Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Vi informerar dig om eventuell prisändring via e-post minst 30 dagar innan den träder i kraft.

Obs! Om du vill behålla eventuell rabatt på Månad Fast måste du visa ett nytt intyg senast 30 dagar innan bindningstiden går ut. Annars övergår abonnemanget till ordinarie pris.

§ 5.3. Månad Flex
Bindningstiden för Månad Flex innefattar det som är kvar av första månaden plus hela nästa. Därefter betalar du månad för månad tills du säger upp abonnemanget. Se till att säga upp avtalet före den 20:e i månaden som du vill ska bli den sista. Annars hinner systemet dra pengar för nästkommande månad. Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Vi informerar dig om eventuell prisändring via e-post minst 30 dagar innan den träder i kraft.

Obs! Om du vill behålla eventuell rabatt på Månad Flex måste du visa ett nytt intyg senast 30 dagar innan det gamla intyget går ut. Annars övergår abonnemanget till ordinarie pris.

§ 5.4. Månadskort
Månadskort gäller från köp och en månad framåt.

§ 6. Betalning
Du kan betala med betalkort eller Swish. Vi accepterar alla kort utom American Express och Diners. Gerdahallens Bankgiro: 886-0728.

§ 6.1 Betalning Månad Fast och Månad Flex
Du kan betala både Månad Fast och Månad Flex med autogiro eller RCP (Recurring Card Payment). 

Autogiro kopplas till bankkonto
Autogiro innebär att vi automatiskt drar pengar från ditt bankkonto varje månad. För att du ska kunna teckna ett autogiroavtal måste du

•       ha ett svenskt personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

•       vara minst 18 år gammal

•       ha ett svenskt bankkontonummer

•       kunna visa ett svenskt ID.

Genom signering av ett medgivande medger du att Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet (Gerdahallen) får dra pengar från angivet bankkonto på förfallodagen.

RCP kopplas till bankkort
RCP (Recurring Card Payment) innebär att vi automatiskt drar pengar från ditt bankkort varje månad. Genom signering av ett avtal för RCP medger du att Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet (Gerdahallen) får dra pengar från angivet bankkort på förfallodagen.

Du betalar i förskott
Du betalar i förskott med autogiro och RCP. Det innebär att pengarna vi drar i januari gäller för februari, och så vidare. Vi drar pengarna den 27:e varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter att du har tecknat avtalet.

Du betalar en första gång i samband med att du tecknar avtalet för autogiro eller RCP. Om du tecknar avtalet före den 15:e i månaden betalar du för de dagar som är kvar av månaden. Om du tecknar avtalet efter den 15:e i månaden betalar du för de dagar som är kvar av månaden och hela nästa månad. Oavsett när du tecknar avtalet blir priset per dag detsamma.

Det måste finnas pengar på ditt konto
Om det inte går att dra månadens betalning försöker vi igen nästa dag. Vi försöker dra betalningen tre gånger. Om det inte går efter tre gånger skickar vi en faktura med månads- och faktureringsavgift till din e­ post. Ditt träningskort kommer efter förfallodatumet vara spärrat tills vi har fått din betalning.

Vi skickar påminnelser om fakturan förfaller. Påminnelseavgift tillkommer. Efter två påminnelser skickar vi fakturan till inkasso.
Om du inte betalar din månadsavgift på 3 månader kommer vi att

•       avsluta ditt träningskort

•       skicka en faktura med summan för resterande bindningstid plus faktureringsavgift

•       ha rätt att säga nej om du vill teckna ett nytt autogiroavtal.

§ 7. Rabatter
För att utnyttja eventuella rabatter måste du visa ett intyg som bekräftar att du har rätt till dem. Om du vill behålla eventuell rabatt på Månad Fast måste du visa ett nytt intyg senast 30 dagar innan bindningstiden går ut. Annars övergår abonnemanget till ordinarie pris. Om du vill behålla eventuell rabatt på Månad Flex måste du visa ett nytt intyg senast 30 dagar innan det gamla intyget går ut. Annars övergår abonnemanget till ordinarie pris.

§ 8. Frysning

 Du kan frysa Månad Flex utan särskild anledning
Du som har abonnemanget Månad Flex får frysa ditt kort max 2 gånger per år i 30-90 dagar per tillfälle. Om du däremot har Månad Fast kan du inte frysa ditt kort utan särskild anledning.

Sjukintyg och intyg för studier på annan ort ger rätt till frysning
Oavsett abonnemang har du rätt att frysa ditt kort om du blir sjuk eller reser bort för att studera. Du måste då visa läkar- respektive studieintyg. Minsta antal dagar är 30 och max antal månader är 6 per kalenderår. Du får frysa ditt kort max 2 gånger per år.

§ 9. Uppsägning
Du kan säga upp ditt autogiroavtal i vår app eller på hemsidan under Mina sidor. Säg upp avtalet före den 20:e i månaden som du vill ska bli den sista. Annars hinner systemet dra pengarna för nästa månad. Vi skickar en bekräftelse till din e-post när vi har tagit emot din uppsägning. Kontakta kundservice om du behöver hjälp med att säga upp ditt avtal.

Undvik att stoppa autogirot via din bank – det räknas som ett avtalsbrott. Du får då en faktura på ev. resterande belopp för bindningstiden. Ditt träningskort kommer att vara spärrat tills du betalar fakturan.

§ 10. Hälsotillstånd
Alla som tränar på Gerdahallen ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de kan delta i Gerdahallens aktiviteter utan risk.

§ 11. Drogfri miljö
Gerdahallen ska vara en drogfri miljö. Vi tillämpar nolltolerans gällande distribution och användning av dopingpreparat. Regelbundna dopingkontroller är en del av vårt arbete. Vi följer Riksidrottsförbundets regler mot doping och Dopingkommissionens försorg när vi beslutar om påföljder för brott mot dopingbestämmelserna.

§ 12. Uppförande & ordningsregler
Det är ditt ansvar att följa Gerdahallens regler för trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning. Följande regler gäller:

•       Ditt träningskort är personligt och får inte missbrukas eller användas av någon annan.

•       Hot, högljuddhet eller uppträdande som kan upplevas kränkande är förbjudet.

•       Du måste ha tillstånd från Gerdahallen för att fotografera, videofilma eller göra annan upptagning av bild och ljud i Gerdahallens lokaler.

§ 13. Överträdelse av ordningsreglerna
Om du bryter mot Gerdahallens ordningsregler kan VD fatta beslut om varning eller avstängning. Vid stöld, skadegörelse eller annan brottslighet polisanmäler vi händelsen.

Muntlig varning
Första gången en ordningsregel bryts delar vi ut en muntlig varning.

Skriftlig varning
Om en ordningsregel bryts flera gånger delar vi ut en skriftlig varning.

Beslut om avstängning
Om den skriftliga varningen inte följs kan VD besluta om avstängning. Avstängningen gäller under ett år från det datum VD fattar beslutet. Vid allvarliga fall av brott mot ordningsreglerna kan VD fatta beslut om avstängning utan föregående varning. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla skäl samt tiden för avstängningen. VD kan dessutom besluta om avstängning längre än 1 år.

§ 14. Praktiska ändringar
Gerdahallen förbehåller sig rätten att ändra öppettider, gymutrustning och schema för gruppträning. Gerdahallen förbehåller sig även rätten att stänga vissa delar av gym, gruppträningsverksamhet, omklädningsrum och dylikt vid renovering, reparation, underhåll och servicearbeten. Vi meddelar dig eventuella ändringar i god tid.

§ 15. Personuppgifter (GDPR)

Du kan alltid få veta vilka uppgifter vi sparar
Vi behandlar uppgifter om Gerdahallens medlemmar i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Som medlem har du alltid möjlighet att se vilka uppgifter vi har om dig och rätta dem om det behövs. Du har rätt att få dina uppgifter raderade från Gerdahallens system, under förutsättning att de inte är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om du blir spärrad till följd av regelbrott kan vi också behöva spara vissa uppgifter.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part
Vi lämnar aldrig ut uppgifter om Gerdahallens medlemmar till tredje part, om det inte är nödvändigt till följd av lagstadgad skyldighet eller för att tillhandahålla tjänster till medlemmen. Sådana tjänster kan exempelvis vara tryck och distribution av marknadsföring.

Du får veta om villkoren för GDPR ändras
Gerdahallen förbehåller sig rätten att ändra villkoren kring GDPR. Vi informerar dig i så fall.

Barn behöver vårdnadshavares medgivande
Barn under 13 år behöver vårdnadshavares medgivande för att bli registrerade som medlemmar hos Gerdahallen.

Exempel på uppgifter som vi samlar in
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera olika sätt. Det kan till exempel vara när du handlar i vår shop, tecknar ett medlemskap eller använder vår hemsida.

Vi samlar bland annat in

•       personuppgifter såsom namn och personnummer

•       kontaktinformation såsom telefonnummer, e-post och adress

•       betalningsinformation såsom bankkontonummer och fakturadetaljer

•       information om varor och tjänster som du har köpt

•       historisk information om betalningar som du har gjort

•       information om hur du använder våra tjänster

•       enhetsinformation såsom IP-adress och digitala fotspår

•       information om automatiska meddelanden som vi har skickat till dig.

Syften med datainsamlingen
Informationen som du ger oss när du tecknar abonnemang eller köper varor och tjänster hos oss är generellt sett nödvändiga. De behövs för att vi ska kunna sköta avtal och transaktioner på rätt sätt. Övrig information såsom datatrafik är nödvändig för andra syften såsom marknadsföring och statistik.

Du kan få mer information
Du hittar Gerdahallens dataskyddspolicy här.
Om du har frågor kring GDPR vänligen kontakta dataskydd@gerdahallen.com

§ 16. Ångerrätt vid köp på internet
Du som privatperson har enligt distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp online inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp, vänligen kontakta

ehandel@gerdahallen.com Vi betalar tillbaka utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att du meddelat oss om att du vill häva köpet.

§ 17. Force Majeure
Gerdahallen frånsäger sig ansvar vid naturkatastrofer och större tillbud som inte kunnat förutsägas samt hinder som står utom Gerdahallens kontroll.