Våra föreläsningar

Inga pekpinnar – bara inspiration! Vårt föreläsarteam har mångårig erfarenhet inom träning och kan förmedla senaste forskningsrön på ett enkelt och förståeligt sätt. Med passion för ämnet sprids det glädje och kvalité utifrån ett helhetsperspektiv för deltagarna.

Träna hjärna – kan träning påverka prestationen?
I denna föreläsning går vi in på effekter på hjärnan vid fysisk aktivitet. Vi sätter fokus på ökad koncentrationsförmåga, mindre stress och ökad inlärningsförmåga genom motion och olika träningsmönster. Finns det en koppling mellan träning och prestation i vardagslivet?

Träning som medicin – kan rätt träning ge samma effekt som medicinering?
I denna föreläsning går vi in på friskfaktorer. Varje år ökar antalet personer som diagnostiseras med Diabetes Typ 2, psykisk ohälsa och högt blodtryck i vårt samhälle. Vad säger forskningen om träningens effekter på några av våra vanligaste folksjukdomar? Kan träning och fysisk aktivitet ersätta medicinering? Med förebyggande insatser i form av fysisk aktivitet kan vi skapa förutsättningar för en hållbar framtid.

Avslappning – verktyg för en stressfri vardag?
I denna föreläsning går vi in på yogans effekter av att hitta ett inre lugn. Avslappning och meditation är en form av träning för den inre balansen. Hur kan jag använda mig av detta i olika vardagssituationer?

Motivation – varför händer inget?
I denna föreläsning går vi in på drivkrafter och vad som sker om vi gör det ”lilla”. Kan vi lura hjärnan? Att skapa rutiner och vanor är avgörande för att utveckla nya mönster. Våga att göra! Med rätt verktyg och beteende kan vi prioritera den fysiska aktiviteten istället för att lägga den åt sidan.

Stressfri vardag – verktyg att ta med sig
Ibland upplevs vardagen som stressfull men så behöver det inte vara. Landa in i ett total lugn och känslan av kontroll. Vi ger dig verktyg du behöver i vardagen för att skapa en hållbar sådan.

Stark genom livet – kan vi förstå varandra bättre?
I denna föreläsning ges en inspirerande föreläsning för dig som är på väg in i klimakteriet eller befinner dig där just nu, samt för ALLA som lever eller arbetar nära en kvinna mitt i livet. Föreläsningen belyser vanliga symptom såsom hjärndimma, sömnsvårigheter och oförklarliga humörsvängningar, allt kopplat till klimakteriet. Finns det några verktyg att tillgå och hur kan vi förstår varandra bättre? Vi ger råd om kost, sömn, stress och hur man genom fysisk aktivitet och rätt träning kan hålla sig smärtfri stark och vital så län ge det bara går.

Kontakta mig

På språng? Boka via Gerdahallens app

Reservera din plats på något av våra 30,45 eller 60 minuters glädjepass på ett enkelt, snabbt och personligt sätt direkt i mobilen.

Vår app är tillgänglig på Google Play och i App Store.