Under vardagskvällarna är det många som besöker vårt gym. Dagtid innan kl. 16 är det oftast gott om plats!

Nedan finns mer detaljerad information om besöksfrekvensen i gymmet.