Forskningsstudier visar att det finns ett samband mellan träning och bättre skolprestationer. En omfattande studie från Lunds universitet av niornas betyg ger ytterligare belägg för detta. 

Gerdahallen öppnar upp dörrarna för alla Lunds gymnasieelever samt åk 9 från och med den 14 augusti mellan kl 06.30 – 09.30 måndag – fredag.

– Vi vill vara delaktiga i att göra Lund friskare. Psykisk ohälsa och stress ökar väldigt mycket, även hos barn och ungdomar, och det är bevisat att fysisk aktivitet är en väldigt bra medicin mot detta, säger Rickard Benediktsson, vd på Gerdahallen.

Vi tackar Sparbanksstiftelsen Finn ägare till Sparbanken Skåne som gör detta initiativ möjligt. Läs mer om projektet här.

Övrig information hittar du i vår FAQ.