Medicinsk personlig träning

När du behöver extra stöd för uppbyggande av din kropp. Med vår unika hälsokompetens hjälper vi dig dit du vill!

Medicinsk personlig träning innebär fördjupad kunskap inom träning som vi erbjuder dig med Diabetes typ 2, stressrelaterad sjukdom såsom depression och psykisk ohälsa, träning efter rehabilitering vid skador och sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och högt blodtryck. Vi tar emot dig som är färdig med din rehabilitering från sjukvården för att vägleda dig tillbaka till rätt träning och ökat välmående.

Om du vill veta mer om vår medicinska träning kontakta PT-ansvarig sandra.erikssonlundin@gerdahallen.com

Vill du börja träna med en personlig tränare? Tveka inte att höra av dig till oss.

Boka Medicinsk PT