Medicinsk personlig träning

Anpassad träning för olika tillstånd

Behöver du extra stöd för att bygga upp en stark kropp? Med vår unika hälsokompetens hjälper vi dig dit du vill!

Medicinsk personlig träning ger dig fördjupad kunskap inom träning. Den är till för dig som har diabetes typ 2, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar eller stressrelaterad sjukdom såsom depression och psykisk ohälsa. Den passar också dig som vill komma i gång efter en skada eller sjukdom. När du är färdig med din rehabilitering från sjukvården finns vi här för att vägleda dig tillbaka till rätt träning och ökat välmående.

Om du vill veta mer om vår medicinska träning, kontakta PT-ansvarig Sandra Eriksson.

sandra.erikssonlundin@gerdahallen.com

Boka Medicinsk PT