Strategiskt hälsoarbete

Hur ser företagets hälsostatus ut? För att kunna ta nästa steg i ett strategiskt hälsoarbete behöver vi utgå ifrån ett nuläge vilket vi gör med ett antal tester enligt nedan.

Efter genomförda tester och analys kommer vi tillsammans fram till en åtgärdsplan. För att kunna mäta framstegen gör vi ett återtest efter ca 6 – 12 månader. Resultatet sammanställs på grupp- och individnivå och samtliga involverade får naturligtvis ta del av sina egna testresultat och glädjas över framstegen vid återtesterna. Därefter är det dags för en ny åtgärdsplan med nya målsättningar!

 

Kontakta mig

På språng? Boka via Gerdahallens app

Reservera din plats på något av våra 30,45 eller 60 minuters glädjepass på ett enkelt, snabbt och personligt sätt direkt i mobilen.

Vår app är tillgänglig på Google Play och i App Store.